Συναντήσεις Αλιέων - Ανέζα

Σεμινάρια κατάρτισης και ευαισθητοποίησης αλιέων πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της Πράξης αλιΑμβρα. Τα σεμινάρια απευθύνονται στους ψαράδες του Αμβρακικού σε μια περίοδο που χαρακτηρίζεται από μείωση των φυσικών  αποθεμάτων των ψαριών, εισβολή ξενικών ειδών, υποβάθμιση του περιβάλλοντος και ιδιαίτερα των  υδάτινων οικοσυστημάτων. 

Σκοπός των σεμιναρίων είναι η ενημέρωση των αλιέων για την προδιαγραφόμενη κατάσταση και τις μελλοντικές εξελίξεις, την προσπάθεια να αντιληφθούν τους υπαρκτούς κινδύνους αλλά και τις δυνατότητες να επιβραδυνθεί η πορεία κατάρρευσης των πεδίων αλιείας, να κατανοήσουν τα μεγάλα πλεονεκτήματα που έχουν λόγω της ιδιαιτερότητας και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του Αμβρακικού κόλπου, πράγμα που κάνει τα προϊόντα αλιείας του Αμβρακικού ανταγωνιστικά και σε πολλές περιπτώσεις μοναδικά. 

Πέραν αυτού τα σεμινάρια σκοπεύουν να τονώσουν την ηθική υπόσταση του ψαρά στο κοινωνικό γίγνεσθαι  ως σύμβολο της ιστορίας και των κοινωνικών σχέσεων.

Τα σεμινάρια κατάρτισης αλιέων διεξάγονται στην περιοχή της Άρτας. Σε διακριτές συναντήσεις, εξειδικευμένοι ομιλητές πραγματοποιούν διαλέξεις, ενημερώνοντας τα μέλη των αλιευτικών συνεταιρισμών της Άρτας και τους ντόπιους επαγγελματίες αλιείς για θεματικές, όπως η διαχείριση του περιβάλλοντος, ορθές πρακτικές αλιείας, ανακύκλωσης και κυκλικής οικονομίας.

1688323221701 (1)
IMG_2803_censored
IMG_2815_censored
IMG_2816
IMG_2818_censored
IMG_2844_censored
IMG_2917
IMG_3069
IMG_3101_censored

Ανέζα
Συνάντηση Αλιέων
26/6/2023

IMG_2416
IMG_2420
IMG_2428
IMG_20230612_104009
IMG_20230612_105207
IMG_20230612_105405

Ανέζα
Συνάντηση Αλιέων
12/7/2023

IMG_4234
IMG_4255
IMG_4263
IMG_4283
IMG_4285
IMG_4299
IMG_4390
IMG_4396

Ανέζα
Συνάντηση Αλιέων
17/10/2023

Μετάβαση στο περιεχόμενο