Σεμινάρια κατάρτισης και ευαισθητοποίησης αλιέων

Τέσσερα σεμινάρια κατάρτισης και ευαισθητοποίησης αλιέων πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της Πράξης αλιΑμβρα. Τα σεμινάρια απευθύνονταν στους αλιείς του Αμβρακικού σε μια περίοδο που χαρακτηρίζεται από μείωση των φυσικών  ιχθυοαποθεμάτων, εισβολή ξενικών ειδών και υποβάθμιση του περιβάλλοντος και ιδιαίτερα των υδάτινων οικοσυστημάτων. 

Σκοπός των σεμιναρίων ήταν η ενημέρωση των αλιέων για την προδιαγραφόμενη κατάσταση και τις μελλοντικές εξελίξεις, την προσπάθεια να αντιληφθούν τους υπαρκτούς κινδύνους, αλλά και τις δυνατότητες να επιβραδυνθεί η πορεία κατάρρευσης των πεδίων αλιείας. Τα σεμινάρια αποσκοπούσαν επίσης στο να κατανοήσουν οι αλιείς του Αμβρακικού τα μεγάλα πλεονεκτήματα που έχουν λόγω της ιδιαιτερότητας και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του Αμβρακικού κόλπου, πράγμα που καθιστά τα προϊόντα αλιείας του Αμβρακικού ανταγωνιστικά και σε πολλές περιπτώσεις μοναδικά. Πέραν αυτού, τα σεμινάρια σκόπευαν να τονώσουν την ηθική υπόσταση του ψαρά στο κοινωνικό γίγνεσθαι  ως σύμβολο της ιστορίας και των κοινωνικών σχέσεων.

Τα σεμινάρια κατάρτισης αλιέων ήταν διάρκειας 30 ωρών και διεξήχθησαν στην περιοχή της Άρτας. Σε διακριτές συναντήσεις, εξειδικευμένοι ομιλητές πραγματοποίησαν εισηγήσεις, ενημερώνοντας τα μέλη των αλιευτικών συνεταιρισμών της Άρτας και τους ντόπιους επαγγελματίες αλιείς για θεματικές, όπως η διαχείριση του περιβάλλοντος, οι ορθές πρακτικές αλιείας, ανακύκλωσης και κυκλικής οικονομίας, η βιοποικιλότητα και το ιδιαίτερο οικοσύστημα του Αμβρακικού, η «πορεία» του κόλπου μέσα στην ιστορία, τα ιδιαίτερα γενετικά, βιοχημικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά των ιχθύων του Αμβρακικού ως συνάρτηση της παρουσίας ιδιαίτερων θρεπτικών στοιχείων στις λιμνοθάλασσές του (φυτοπλαγκτόν και ζωοπλαγκτόν), αλλά και τους κινδύνους που ελλοχεύουν για την ύπαρξη του ίδιου του κόλπου από προβλήματα ρύπανσης, παρουσία βαρέων μετάλλων, αλλά και εισβολικών ειδών.

1
2
3
4
6
7
8
11

1ο Σεμινάριο Κατάρτισης Αλιέων

Το πρώτο σεμινάριο κατάρτισης αλιέων περιελάμβανε 5 συναντήσεις με αλιείς και μέλη αλιευτικών συνεταιρισμών του Αμβρακικού κόλπου από την ευρύτερη περιοχή της Άρτας. Οι συναντήσεις αυτές έλαβαν χώρα στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος της Ανέζας.  

1
2
4
5
6
7

2ο Σεμινάριο Κατάρτισης Αλιέων

Το δεύτερο σεμινάριο κατάρτισης αλιέων περιελάμβανε 5 συναντήσεις με αλιείς και μέλη αλιευτικών συνεταιρισμών του Αμβρακικού κόλπου από την ευρύτερη περιοχή της Άρτας και συγκεκριμένα από περιοχές με σημαντική αλιευτική παράδοση (Ανέζα, Ψαθοτόπι, Κορωνησία, κ.α.). Οι συναντήσεις αυτές έλαβαν χώρα στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος της Ανέζας.  

1
3
4
5
6
7
8
10
2

3ο Σεμινάριο Κατάρτισης Αλιέων

Το 3ο σεμινάριο κατάρτισης αλιέων περιελάμβανε 5 συναντήσεις με αλιείς και μέλη αλιευτικών συνεταιρισμών του Αμβρακικού κόλπου, από την περιοχή της Κορωνησίας. Οι συναντήσεις αυτές έλαβαν χώρα στο γραφικό ψαροχώρι της Κορωνησίας.

2
3
4
5
6
78
133
234
12345
123456
123456789

4ο Σεμινάριο Κατάρτισης Αλιέων

Το 4ο σεμινάριο κατάρτισης αλιέων περιελάμβανε 5 συναντήσεις με τους αλιείς του Συλλόγου Ελεύθερων Αλιέων Δήμου Νικολάου Σκουφά ‘‘ ο Άραχθος’’ και ευρύτερα με αλιείς από τον Δήμο Νικολάου Σκουφά.  Οι συναντήσεις έλαβαν χώρα, οι τρεις πρώτες στο Παραποτάμιο Πάρκο Νεοχωρίου και οι δύο τελευταίες στην Κόπραινα.

Μετάβαση στο περιεχόμενο