Επιμελητήριο Άρτας

Αξιοποίηση νέων τεχνολογιών για την οργάνωση της αγοράς και την ανάδειξη των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας προέλευσης Αμβρακικού – Άρτας

Επιμελητήριο Άρτας

logo
Τηλέφωνο Επικοινωνίας

+30 26810 28728

email

epimelitirio@e-artas.gr

Διεύθυνση

Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου,
Τ.Κ. 47100, Άρτα

Το Επιμελητήριο Άρτας απαριθμεί περίπου 4.100 επιχειρήσεις. Από αυτές το 41% είναι εμπορικές, το 20% δραστηριοποιούνται στον τομέα της μεταποίησης και το υπόλοιπο 39% στην παροχή υπηρεσιών.

Αποτελεί συμβουλευτικό και γνωμοδοτικό όργανο της πολιτείας, στηρίζει τους επιχειρηματίες για θέματα οικονομικού, αναπτυξιακού και οργανωτικού περιεχομένου και ταυτόχρονα, επιμελείται την τήρηση του Μητρώου των επωνυμιών, των ειδικών μητρώων και εκδίδει πιστοποιητικά προέλευσης των εξαγομένων προϊόντων.

Επίσης, τα τελευταία χρόνια αναπτύσσει πρωτοβουλίες και ενισχύει συνεργασίες διεκδικώντας:

  • Εθνικά και ευρωπαϊκά κονδύλια για υποδομές και κατάρτιση
  • Προγράμματα για τον εκσυγχρονισμό των επιχειρήσεων
  • Χρηματοοικονομικά κίνητρα για την υποστήριξη της επιχειρηματικότητας και την προσέλκυση επενδύσεων.

Στηρίζει την έρευνα και την καινοτομία και συνεργάζεται με επαγγελματικούς φορείς και επιστημονικά ιδρύματα, όπως το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, προκειμένου να διαμορφώσει αξιόπιστο, αποτελεσματικό και ρεαλιστικό σχέδιο βιώσιμης και αειφόρου ανάπτυξης.  Οργανώνει ενημερωτικές εκδηλώσεις, κλαδικές ημερίδες, επιστημονικές διαλέξεις προκειμένου να ανιχνεύσει και να προσφέρει παραγωγικές απαντήσεις και αποτελεσματικές λύσεις υπέρ της επιχειρηματικής κοινότητας.

Βασικό εργαλείο του Επιμελητηρίου Άρτας αποτελεί o Ιστότοπός του: το www.e-artas.gr , ο οποίος παρέχει πλήρη, έγκαιρη κι αξιόπιστη ενημέρωση για επενδυτικά προγράμματα, επιδοτήσεις, σεμινάρια, εκθέσεις, διαγωνισμούς και επιχειρηματικά νέα.

Μετάβαση στο περιεχόμενο