Σύντομη Περιγραφή

«Αξιοποίηση νέων τεχνολογιών για την οργάνωση της αγοράς και την ανάδειξη των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας προέλευσης Αμβρακικού- Άρτας».

Μέσω του έργου θα προωθηθούν τα φρέσκα αλιεύματα και προϊόντα μεταποίησης.
Φρέσκα Αλιεύματα:
Σαρδέλα
Κουτσομούρα
Τσιπούρα
Κέφαλος
Προϊόντα μεταποίησης:
Καπνιστό χέλι
Χαβιάρι
alieumata amvrakikou

Στo πλαίσιo μιας συντονισμένης προσπάθειας να στηριχθεί η τοπική οικονομία της Άρτας, η οποία βασίζεται κατά κόρον στα προϊόντα του αγροτοδιατροφικού τομέα χρηματοδοτείται από το ΕΤΘΑ η Πράξη με τίτλο «Αξιοποίηση νέων τεχνολογιών για την οργάνωση της αγοράς και την ανάδειξη των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας προέλευσης Αμβρακικού-Άρτας», συνολικού προϋπολογισμού 366.711,00 €. Το πρόγραμμα υλοποιείται από τον Μάρτιο του 2022 έως τον Οκτώβριο του 2023, ευελπιστούμε όμως να αφήσει ένα θετικό αποτύπωμα, το οποίο θα διατηρηθεί και τα επόμενα χρόνια.

Αντικείμενο του ερευνητικού έργου  «αλιΑμβρα» είναι η στοχευμένη προώθηση υψηλής ποιότητας αλιευμάτων της περιοχής του Αμβρακικού κόλπου και της ευρύτερης περιοχής της Άρτας, σε αγορές της Ελλάδας, αξιοποιώντας προηγμένες ΤΠΕ.  Επιπλέον, το έργο στοχεύει στην υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου δράσεων με σκοπό τη διαμόρφωση μιας επιχειρηματικής ταυτότητας υψηλής προστιθέμενης αξίας  και την επίτευξη ολοκληρωμένων επιχειρηματικών υπηρεσιών προσαρμοσμένων στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιοχής.


Σχέδιο Δράσης

Το σχέδιο δράσης περιλαμβάνει αναζήτηση νέων αγορών, δημιουργία συλλογικής ταυτότητας των προϊόντων, προώθηση της ποιότητας και της προστιθέμενης αξίας τους, συμμετοχή σε εκθέσεις γαστρονομίας & γευσιγνωσίας, καθώς και δράσεις διάχυσης και δημοσιότητας.

Οι κεντρικές μας αξίες συμπυκνώνονται στις έννοιες της ομαδικότητας και του ενδιαφέροντος για τους ανθρώπους και τον πλανήτη. Στόχοι μας είναι η ανάδειξη της ανώτερης ποιότητας των προϊόντων μας, η αύξηση των ωφελειών με παράλληλη μείωση των θυσιών για τον πελάτη και η δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος.

Κεντρικές Αξίες

Ωφελούμενος πληθυσμός

Το Έργο θα προσφέρει χρήσιμες υπηρεσίες σε συγκεκριμένες κατηγορίες πολιτών:     

• στους επαγγελματίες του κλάδου της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, ώστε να ανταπεξέλθουν στις συνθήκες σκληρού ανταγωνισμού που έχουν δημιουργηθεί λόγω της ανάπτυξης καλύτερα οργανωμένων και εξαιρετικά εξειδικευμένων αλιευτικών επιχειρήσεων, 

• στους επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στην μεταποίηση, τη χονδρική και την λιανική πώληση αλιευμάτων, προσφέροντας προστιθέμενη αξία και συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό σε ένα δυναμικό και ευέλικτο τομέα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας σε τοπικό επίπεδο,     

• σε εμπλεκόμενους ενδιάμεσους επιχειρηματίες της αλυσίδας ανεφοδιασμού, προωθώντας την καινοτομία σε όλα τα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας.

Για πoιo λόγο να επιλέξω ως καταναλωτής προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας Αμβρακικού-Άρτας;

Είμαι σίγουρος ότι επιλέγω:

  • προϊόντα ξεχωριστής ποιότητας
  • προϊόντα που διαβιούν σε ένα ασφαλές περιβάλλον
  • προϊόντα προερχόμενα από τις επιχειρήσεις του δικτύου που τηρούν όλα τα μέτρα ασφαλείας
  • & απόλυτα ασφαλή προϊόντα “από το δίχτυ στο πιάτο” μου.
Μετάβαση στο περιεχόμενο