Είδη Ψαριών​

Οι περισσότερες αναφορές κάνουν λόγο για τουλάχιστον 33 είδη ψαριών που ζουν και αναπαράγονται στα νερά του Αμβρακικού Κόλπου, ενώ αλιεύονται 15 είδη περίπου. Επίσης, πρόσφατες έρευνες κατέγραψαν τουλάχιστον 80 είδη στον κόλπο και τις λιμνοθάλασσες και ο κατάλογος αυτός συνεχώς μεγαλώνει. Πολλά νεαρά ψάρια τρέφονται και μεγαλώνουν στα εύτροφα νερά των λιμνοθαλασσών, όπου βρίσκουν κατάλληλες συνθήκες για την ανάπτυξή τους. Λόγω της υψηλής παραγωγικότητας του Κόλπου, μεγάλο ποσοστό των ντόπιων κατοίκων απασχολείται με το ψάρεμα.

Στον Αμβρακικό Κόλπο αλιεύονται λαβράκια (Dicentrarchus labrax), τσιπούρες (Sparus aurata), γλώσσες (Solea solea), χέλια (Anguilla Anguilla), κέφαλοι (Mugil cephalus) κ.α.

Από το θηλυκό κέφαλο, που οι ντόπιοι ψαράδες αποκαλούν «Μπάφα», παράγεται το αυγοτάραχο.

Ο Αμβρακικός είναι γνωστός για την σαρδέλα (Sardina pilchardus), την κουτσομούρα (Mullus barbatus), τη σουπιά (Sepia), αλλά και για τις γαρίδες του, ειδικά για τη γάμπαρη (Melicertus kerathurus).

Η γάμπαρη (Melicertus kerathurus) είναι η γαρίδα του Αμβρακικού, ένα είδος αλιεύματος υψηλής εμπορικής αξίας για την περιοχή της δυτικής Ελλάδας, η οποία αλιεύεται από τα μέσα Απριλίου έως τέλος Ιουνίου και από αρχές Οκτωβρίου έως τέλη Δεκεμβρίου, ενώ απαγορεύεται η αλίευσή της τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο. Η μοναδικότητά της εκτός από τη ξεχωριστή γεύση και την ιδιαίτερη θρεπτική της αξία έγκειται στο γεγονός ότι αναλογικά με το κέλυφός της έχει πολύ κρέας. Αλιεύεται από αλιείς της περιοχής και κατόπιν κατά κύριο λόγο πωλείται σε τοπικούς εμπόρους. Ζυγίζεται, ξεπλένεται και τυποποιείται με την απαραίτητη σήμανση.

Στην περιοχή υπάρχουν και ενδημικά είδη του γλυκού νερού που ζουν αποκλειστικά στη χώρα μας, όπως η λουροβελονίτσα (Cobitis hellenica), και ο λουρογωβιός (Economidichthys pygmaeus).

Οι συνθήκες και η βιοποικιλότητα του φυσικού περιβάλλοντος διαβίωσης και διατροφής των αλιευμάτων του Αμβρακικού Κόλπου αιτιολογούν την ποιοτική υπεροχή τους. Δεν υπάρχουν πηγές ρύπανσης στην περιοχή και αυτό αποδεικνύεται από την παρουσία ευαίσθητων στη ρύπανση οργανισμών, όπως είναι τα εχινόδερμα αλλά και από τις αναλύσεις του νερού και των ψαριών που αποδεικνύουν την απουσία βαρέων μετάλλων, παρασιτοκτόνων φυτοφαρμάκων, αντιβιοτικών και βιοτοξινών.

Το φυτοπλαγκτόν και τον ζωοπλαγκτόν μέσα στον ημίκλειστο Αμβρακικό Κόλπο συνίστανται από υψηλής αξίας θρεπτικά στοιχεία, που όπως καταδείχθηκε από πρόσφατη έρευνα διαφοροποιούν γενετικά τις σαρδέλες, τις γαρίδες και τις κουτσομούρες που διαβιούν στον κόλπο προσδίδοντας παράλληλα πολύτιμα θρεπτικά στοιχεία για την υγεία των καταναλωτών.

Μετάβαση στο περιεχόμενο