Αξιοποίηση νεων Τεχνολογιών Για Την Οργάνωση Της Αγοράς Και Την Ανάδειξη Των προϊόντων Αλιείας Και Υδατοκαλλιεργειας Προέλευσης Αμβρακικού-Άρτας», Ε.Π. Αλιείας Και Θάλασσας 2014-2020

cropped aliamvra logo 2

Το έτος 2022 υποβλήθηκε πρόταση στο Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020 από το Επιμελητήριο Άρτας με τίτλο «Αξιοποίηση νέων τεχνολογιών για την οργάνωση της αγοράς και την ανάδειξη των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας προέλευσης Αμβρακικού- Άρτας», με Κωδικό ΟΠΣ 5150100 και ενδεικτικό συνολικό προϋπολογισμό 366.711,00 ευρώ.

Αντικείμενο της πράξης αποτελεί η στοχευμένη προώθηση υψηλής ποιότητας αλιευμάτων της περιοχής του Αμβρακικού Κόλπου και της ευρύτερης περιοχής της Άρτας, σε αγορές της Ελλάδας, αξιοποιώντας προηγμένες ΤΠΕ. Επιπλέον, η πράξη στοχεύει στην υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου και συνεκτικού σχεδίου δράσεων με σκοπό τη διαμόρφωση μιας επιχειρηματικής ταυτότητας υψηλής προστιθέμενης αξίας και την επίτευξη ολοκληρωμένων επιχειρηματικών υπηρεσιών προσαρμοσμένων στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και ανάγκες της περιοχής. Οι συνθήκες και η βιοποικιλότητα του φυσικού περιβάλλοντος διαβίωσης και διατροφής των αλιευμάτων του Αμβρακικού Κόλπου αιτιολογούν την ποιοτική υπεροχή τους. Μέσω της Πράξης θα προωθηθούν: η σαρδέλα Αμβρακικού, η κουτσομούρα, η τσιπούρα, ο κέφαλος, και από προϊόντα μεταποίησης, το καπνιστό χέλι και το χαβιάρι.

Η Πράξη χωρίζεται σε 5 Πακέτα Εργασίας και 15 δράσεις. Συγκεκριμένα τα πέντε (5) υποέργα είναι τα εξής:

  • ΠΕ1: Συντονισμός και Οικονομική Διαχείριση της Πράξης
  • ΠΕ2: Έρευνα αγοράς και Δημιουργία Συλλογικής Ταυτότητας
  • ΠΕ3: Προώθηση και Συμβολή στην έρευνα αγοράς μέσω προηγμένων ΤΠΕ
  • ΠΕ4: Τοπικές Δράσεις ( Εκθέσεις- ημερίδες- σεμινάρια)
  • ΠΕ5: Μισθοδοσία- Αμοιβές προσωπικού

Ακολουθούν οι δράσεις που περιλαμβάνει η εν λόγω Πράξη:

Δράσεις:

  • Σεμινάρια κατάρτισης στα μέλη των αλιευτικών συνεταιρισμών της Άρτας σε θέματα διαχείρισης περιβάλλοντος, ορθών πρακτικών αλιείας, ανακύκλωσης και κυκλικής οικονομίας
  • Ημερίδες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στους φοιτητές των τμημάτων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και στους μαθητές των σχολείων της Άρτας
  • Εκθέσεις γευσιγνωσίας κοντά στους χώρους παραγωγής που θα απευθύνονται στον γενικό πληθυσμό, σε τουρίστες και επισκέπτες
  • Γαστρονομική έκθεση με προσκεκλημένους Έλληνες σεφ και food bloggers
  • Συμμετοχή στην έκθεση «Κερνάμε Ήπειρο» στο Ζάππειο
Μετάβαση στο περιεχόμενο